زنگ خطر

مقام معظم رهبری وجناب محترم رییس جمهور آقای روحانی با عرض تسلیت به مناسبت مصیبت وارد شده به ملت ایران و اهالی کرمانشاه مایلم به نکاتی اشاره کنم که سالها مسکوت مانده اند و حالا موقعیت مناسبی برای مطرح کردن آنها پیش آمده. اصولاً طبیعت این فرصت را به انسان نمی دهد ولی این حداقل …