Iran belongs to all Iranian and the Humanity

با عرض ادب خدمت ملت ایران در این فرصت پیش آمده مایلم به نکاتی اشاره کنم که همگی می دانیم ولی گهگاه یاد آوری آن لازم و واجب است. ۱. همگی انقلاب ایران را به خاطر داریم. خونهای زیادی ریخته شد تا بعد از سی و هشت سال دوباره برگردیم به همان نقطه ای که …