زکات علم نشر آن است

معاونت محترم انجمن ایرانیان استرالیای غربی جناب آقای هوتن دهبنه عزیز با سلام و عرض ادب بسیار مفتخریم که این فرصت پیش آمده است تا بتوانیم با شما ارتباط برقرار کنیم و مجموعۀ «کتابخانۀ ادبیات فارسی» را به حضورتان معرفی نماییم. این مجموعه، شامل مهمترین آثار شاعران و متفکران برجستۀ ایرانی است که در نتیجۀ …

Stereotypes and prejudice are existed and dangerous

I would not like to add any comments. I hope with overcoming stereotypes and understanding each other we achieve peace and harmony. Merry Christmas and happy new year. May god bless humankind by peace, love and harmony. Hootan Dehbonei [wpvideo B0GdGrXV ]

تعهد و تخصص معیار ایرانی بودن، اسلامی بودن…

همانطور که قبلاً عرض کرده بودم و برحسب گفته ام در باره معیارهای استخدام و قابل اعتماد بودن دو معضل بزرگ وجود دارد که مایلم به آن بپردازم. ما در ایران از اقوام و مذاهب متفاوت تشکیل شده ایم که هویت ملی ما را تشکیل می دهد. از اول انقلاب ما شاهد معیاری به نام …