نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز

عاشق همه روزش نوروز بادا

همه عالم عاشق بادا

نوروز شد و همه عالم عاشق بادا

نورورز پیروز و هر روزتان نو روز بادا

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *