ایران من پاینده مانی در هر کرانه ای

ایران سرزمین دلیران وطن آبا و اجدادی مرز شیران و مظهر پاکی و دلاوری گر دورم از تو امروز تو را می بینم از هر کرانه ای می بوسم خاکت را را با افتخار در هر ترانه ای تیر آرش نشسته است در زبان هر ترانه ای آنچه دارم از توست وانچه تو داری ز …

تا جهان است عشق است تا امید هست زندگی هست

وقتتون شاد بادا عمرتان با نور عشق پر فروغ بادا عشق و امید جاودان بادا ایمانتان به نور ‌آینده بادا

It’s your choice

Recently I posted words of a husband who lost his wife in shouting in France in a terror attack. I read the article and trying to digest the huge spirit of a man who lost his soulmate and his reaction. At the beginning I am honoured to share this strong message that brings up and …

عشق در جهان پیروز است پیروز جهان دیروز و‌ فردا و امروز است

– يكى از فرانسوى هايى كه خانمش جمعه شب گلوله خورده و مرده ، اين متن رو فرستاده كه تو روزنامه هاى فرانسه امروز چاپ شده . قشنگه ، بخونيدش —————————- شما حتي نفرت من را هم بدست نخواهيد اورد شما زندگي يك فرد استثنايى، عشق من، مادر تنها فرزندم را گرفتيد، ولى من كينه …