عبادت بجز خدمت به خلق خدا نیست به تسبیح و ریش و دلق و عبا نیست

این محیط بیمارستان و کار طاقت فرسا با بیمارهای خسته و دردمند رو اینجوری فقط می شود شاد کرد. دمشون گرم.♥️

[wpvideo djHRe2mT ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *