Let’s listen to our young generation

www.facebook.com/unicef/videos/222712352344848/

روزی قرار بود که زنی تن فروش را در بازار سنگسار نمایند حضرت عیسی فرمود اولین سنگ را کسی پرتاب نماید که در زندگی گناه نکرده باشد.

بشر جایز الخطاست و هر بشری نیاز به فرصت برای زندگی نو و ادامه حیات دارد. بیایید همانطور که به خودمان و اطرافیانمان حق حیات‌ می دهیم به همان اندازه برای دیگران نیز حق حیات قائل شویم.

فراموش نکنیم که:

بهرام را که گور می گرفت هر روز

سرانجام روزی او را همی گرفت گور

کسانی که امروز از همه نعمات زندگی برخوردارند در عرض چند ثانیه به کسانی مبدل می شوند که نیازمند ترین آدم‌ها می شوند. و ما آن را از نزدیک لمس نموده ایم در جریان COVID19.

با احترام به نسل جوان،

ارادتمند،

هوتن دهبنهء

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *