وحدت ملت در گرو برادری و بزرگواری بزرگان مملکت به دست امدنی است

به نام خداجناب آیت الله العظمی خامنه ایاینجانب هوتن دهبنهء استدعا دارم که با به خاطر آوردن خاطرات جنگ و خدمتی که خوزستان و وولکهای با معرفت آبادانی و سوسنگردی و بقیه خطه شهید پرور خوزستان به این مرز و بوم کرده اند از هر گونه خشونتی در برخورد با مردم گرسنه و تشنه جنوب …

هموطنان عزیز 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 لطفا چند لحظه وقت بگذراید https://www.aph.gov.au/e-petitions/petition/EN2805 تو کتابهای درسی استرالیا اسم خلیج فارس رو به خلیج عربی تغییر دادنلطفا لینک زیر رو مطالعه کنین اگه کسی میخواهد شرکت کنه برای پارلمان امضا جمع میکنن ایرانی های ساکن استرالیا