برای محترم بودن باید احترام گزاشت

به نام خدا، با احترام و‌درود خدمت ملت شریف ایران، به تازگی نامه ای که در سال ۱۳۷۸ از خانم فرناز قاضی زاده به چاپ رسیده است که باعث تخریب شخصی ایشان شده است. با احترام خدمت هموطنان وای عزیزان وقتی که مان از تفتیش عقاید و انگیزاسیون حرف می زنم دقیقاً در مورد همین …

With appreciation to our governments around the world

I have already written about the success of European Union and exemplified it as a lesson in history that human can, must and shall prevent the historical mistakes. Hereby I would like to appreciate directly Mr Mark McGowan for his leadership in the pandemic period. It’s true that nobody is perfect and there were mistakes …

محسنات و ریش قابل احترام است تاوقتی که به وسیله آن امرار معاش نشود

به نام خدا، با احترام ودرود، من درپستی اشاره به امرار معاش از طریق محسنات و الفاظ زشتی که نسبت به افرادی که بنا بر مصلحت از محسنات استفاده می نمایند اشاره نموده ام. مایلم در اینجا شما را به پستهای قبلی ام در مورد مسئله تعهد و تخصص و مورد مقبولیت قرار گرفتن در …