برای محترم بودن باید احترام گزاشت

به نام خدا،

با احترام و‌درود خدمت ملت شریف ایران،

به تازگی نامه ای که در سال ۱۳۷۸ از خانم فرناز قاضی زاده به چاپ رسیده است که باعث تخریب شخصی ایشان شده است. با احترام خدمت هموطنان وای عزیزان وقتی که مان از تفتیش عقاید و انگیزاسیون حرف می زنم دقیقاً در مورد همین رفتار و حرکت ضد انسانی حرف می زنم. شما و من به خوبی می دانیم که برای رسیدن به آزادی و دموکراسی باید بر اساس اصول آن بازی نماییم.

مایلم مثالی از انگیزاسیون و تفتیش عقاید برای شما بزنم. همه ما اعترافات اجباری و جلوی تلویزیون را به خاطر می آوریم. این بزرگ‌ترین توهین به شرف انسانی ‌و شعور جامعه ایرانی است که حتی اگر این اعترافات درست باشد رسانه ای و جمعی شود. مثل اعدام در میان مردم و مجازات کردن در میان مردم. پس حریم شخصی و حقوق انسانی یک متهم چه می شود؟

اگر شما مایلید که همان اشتباهات را تکرار کنید و حتی این شیوه های ضد انسانی را در مورد دشمنان خود به کار گیرید بدانید که شما بدتر از کسانی هستید که این شیوه ها را در مورد شما اجرا کرده اند . چرا؟ چون شما با گوشت و پوست خود به ناحق بودن و اشتباه بودن این روش آگاهید و آن را برای خود نمی خواهید ولی برای دشمنان خود آن را عمل ثواب و انسانی می دانید. قدیمیها می گویند مرگ خوب است ولی برای همسایه.

افرادی که ادعای دفاع از آزادی و حقوق بشر می زنند باید به این سوال ساده جواب بدهند. قسم حضرت عباستان را باور نماییم یا دم خروستان. شما ها که الان قدرت ندارید و این شیوه های ضد انسانی را انتخاب کرده اید وقتی که به قدرت برسید چه ها می کنید. مشت نمونه خروار است و از کوزه همان تراود که در اوست.

با احترام و درود،

هوتن دهبنهء

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *