مقاله ای درباره اوکراین

سالها این سوال برای من وجود داشت که آیا تروریست خوب و بد داریم و چه تفاوتی بین گروه‌های تروریستی و دولت‌های تروریست وجود دارد. اکنون جواب خودم را در استانداردهای دوگانه بین المللی و تعابیر مختلف از تروریست و برخورد با تروریست یافتم. چیزی که در اینجا مایلم متذکر بشوم نقطه حساس تاریخی کنونی و نقطه عطفی در زندگی بشر که شاید یکی از حساس‌ترین لحظات که خطر و فرصت را توامان با هم دارد. من چندی پیش خطاب به جناب رییس جمهور اردوغان یاد آوری کردم که تروریست دولتی و تروریست گروهکی تفاوتی با هم ندارد و همانطور که تروریست در هر شکلی مذموم است حمله به انسان‌های ضعیف با کمترین توانایی دفاع از خود را امری در شان ملت بزرگ و برادر ترکیه نمیدانم. عجیب است که دوباره این امر تکرار شد و من همین گوشزد را به جناب رییسی جمهور پوتین و ملت بزرگ روسیه می نمایم.

آنچه این روزها در مطبوعات می گذرد و اینکه به چه دلیلی روسیه وارد جنگ با اوکراین شد مورد نظر این‌مقاله نیست. بلکه تمامیت ارزی کشور مستقل و هر چند ضعیف را با منظمترین ارتش و امکانات نظامی به خطرانداختن تخم لغی را در منطقه وجهان می کارد که تمامی جهان را به خطر می اندازد.

لازم به تکرار تاریخ وآنچه در دهه هشتاد گذشت و منجر به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد نمی باشد. حمله شوروی سابق به افغانستان، مجارستان و غیره و در باطلاق فرو رفتن و سایر داستان‌ها که باعث فروپاشی یک ابرقدرت شد را تکرار کردن ذکر مصیبت است و تنها برای گرفتن درس از آن ارزش دارد.

من به تمامی میهن دوستان روس این خطر را که دوباره ظاهر شده و به طور جدی تمامیت و موجودیت روسیه را تهدید می کند یاد آوری می کنم. با این تفاوت که خطر اصلی اکنون متوجه نه تنها تمامیت ارزی روسیه است بلکه موجودیت بشریت را نیز در بر می گیرد.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *