نه به جنگ و آری به دوستی

به نام خدا

با احترام و درود خدمت روسای محترم جمهوری اوکراین زلنسکی و روسیه پوتین

هم اکنون که صدای جنگ از هر طرف به گوش می رسد و مردم بی دفاع اوکراین و ملت روسیه از این جنگ به سطوح آمده اند من مایلم طرحی را پیشنهاد نمایم که با عقلانیت و نه احساس طرفین در گیر پای مذاکره بنشنینند و کاری را که از اول بایستی می کردند الان بنمایند.

من مایلم که طرح آتش بس فوری بلاقید و شرط را از طرفین درگیر در خواست نمایم و شروع مذاکرات صلح. در این مذاکرات سازمان ملل و دول اروپایی ، آمریکا، اوکراین و روسیه بر سر یک میز بنشینند و اختلافاتشان را با مذاکره و نه با جنگ حل نمایند.

در وضعیت کنونی نه تنها این در گیری نظامی پیروزی ندارد بلکه همه طرفین درگیر در آن بازنده اند. ایرادی که‌من به دول درگیر در این‌مناقشه دارم این است که همگی آنان از خطر قریب الوقوع چنین درگیری اطلاع داشتند ولی ملل خودشان را شایسته این ندانستند که از جزییات این مسیله که بودن و یا نبودن بشریت به آن بستگی دارد آگاه‌ نمایند.

همانطور که در جریان این درگیری مشاهده شد ملل جهان و‌کلاً بشریت به این حد از پختگی رسیده اند که در چنین تصمیمات خطیری شراکت داشته باشند.

مسیله‌ مهم گذشته نیست که در‌گذشته ولی هنوز هم دیر نیست و ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است. فلذا خواهشمندم که هرگونه بحثی را در باب مذاکرات و تصمیم در مورد آن را رسانه ای نمایید تا مشخص شود که چه گروهی و کشورهایی مانع از رسیدن به موفقیت در تلاش‌های صلح می شوند.

با احترام و درود،

هوتن دهبنهء

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *