*عالی و فوق العادست، حتما بخونید و برای عزیزانتون هم بفرستید!*

*يک پروفسور فرانسوی در جشن بازنشستگی اش در دانشگاه سوربن فرانسه چنین گفت:👇👇*

*من عمرم را وقف ادبیات فارسی ایرانی کردم و برای اینکه به شما اساتید و روشنفکران جهان توضیح دهم که این ادبیات عجیب چیست، چاره ای ندارم جز اینکه به مقایسه بپردازم و بگویم که ادبیات فارسی بر چهار ستون اصلی استوار است:*
*فردوسی ، سعدی ، حافظ و مولانا!*
*فردوسی ، هم سنگ و همتای هومر یونانی است و برتر از او .*
*سعدی ، آناتول فرانس فیلسوف را به یاد ما می آورد و داناتر از او .*
*حافظ با گوته ی آلمانى قابل قیاس است ، که او خود را ، شاگرد حافظ و زنده به نسیمی که از جهان او به مشامش رسیده ، میشمارد!*
*اما مولانا ، در جهان هیچ چهره ای را نیافتم ، که بتوانم مولانا را به او تشبیه کنم ، او یگانه است و یگانه باقی خواهد ماند ، او فقط شاعر نیست ، بلکه بیشتر جامعه شناس است و روانشناسی کامل ، که ذات بشر و خداوند را دقیق می شناسد ، قدر او را بدانید و به وسیله ی او خود و خدا را بشناسید!*
*من اگر تا پایان عمرم دیگر حرفی نزنم ، همین شعر برای همیشه کافی است:*
*باران که شدى مپرس ، اين خانه کيست*
*سقف حرم و مسجد و ميخانه يکيست*
*باران که شدى، پياله ها را نشمار*
*جام و قدح و کاسه و پيمانه يکيست*
*باران! تو که از پيش خدا مى آیی !*
*توضيح بده عاقل و فرزانه يکيست*
*بر درگه او چونکه بيفتند به خاک*
*شير و شتر و پلنگ و پروانه يکيست*
*با سوره ى دل، اگر خدا را خواندى*
*حمد و فلق و نعره ى مستانه يکيست*
*از قدرت حق، هر چه گرفتند به کار*
*در خلقت حق، رستم و موریانه يکيست*
*گر درک کنى، خودت خدا را بينى*
*درکش نکنى، کعبه و بتخانه يکيست!*
*این پیام را منتشر کنید!* *مهربانی هیچ هزینه ای ندارد و رساندن دانش عبادت است!👍🌹*

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *