به نام حضرت عشق (۱)

جناب آیت الله عظمی خامنه ای با احترام ودرود، چندی پیش در مقاله ای به شما گوشزد کردم که این جز آخرین فرصتهای شماست برای تعامل با مردم. زمان فرا رسیده است اکنون هموطنان و همانهایی که شما برایشان جنگید و جان دادید اکنون در کف خیابان‌ها فریاد برعلیه شما و حاکمیت شما سر داده …

آرزویی زیبا در غمی طاقت فرسا

شب بود و تاریکی حکمفرما درد بود و درمان طاقت فرسا خون بود و خرابی حکمفرما خرابی بود و دور ویرانی بی همتا زن ومرد در رنج و تابی وانفسا ژینا در خون خود خفته واویلا ایران در غم فرورفته واویلا ژینا در آغوش خاک آرام گرفته واویلا ناموس مردم ای برادر در سرما در …

از کوزه همان طراود که در اوست

روزی دوستی با من سخن از داستانی گفت که پر بود از تیرگی روز دگر دوستی سخن از همان داستان می گفت پر از روشنی در عجب بودم که آن دگر چه گفت و این یک چه سخن تا بر من آشکار گردید که هر دو به راستی سخن می گفتند یکی آشکار می کرد …

The Danger Is Eminent

In the name of God Dear Presidents Biden, Xi Jinping, Modi, Putin and Prime Minister Johnson I appreciated your hard work and the ability you showed in solving your country’s and constituents’ issues. Overcoming COVID19 disaster is a strong proof of your leadership. I know there are potential competition between your countries and constituents. Hence, …

با احترام به خوزستان و وولکهای با وفایش

به نام خدا، خدمت شیرمردان و زنان خطه خوزستان، همین چند وقت پیش بود که صدای اعتراض شما به تشنگی و گشنگی خودتان و بچه هایتان را چه دردآور شنیدیم. هنوز صدای اعتراضتان خاموش نشده اعتراض به وضعیت موجود غنی ترین استان ایران بار دیگر شنیده شد. دوستان گرامی باید تصویر درستی از سومدیریت واهمال …

به نام حضرت عشق

به نام خدا، با احترام و درود خدمت شیر مردان و زنان ایران زمین، آیت الله عظمی خامنه ای بار دیگر صدای عزتخواهی و اعتراض شما به مدیریت نادرست و ضعیف در برخورد با نیازهای اولیه انسانی شما به کوش دنیا رسید. شهبانو فرح به نیروهای نظامی و انتظامی گوشزد فرمودند به تساهل و تسامح. …

نه به جنگ و آری به برادری ۳ (التماس چند لحظه تفکر)

به نام خدا خدمت ملت اوکراین و روسیه وقتی من این فیلم کوتاه را دیدم سخت به فکر فرو رفتم. سال‌های همزیستی عهدهای خانوادگی و پیوند های محکم میان ملل همسایه مانع از این خواهد شد که خشم و کینه بر عشق و برادری غلبه نماید. من سالها پیش گفتم که وقتی آوای کلام قطع …