ما همه با هم هستیم

music.youtube.com/watch با عرض تشکر از آقای روزبه بمانی و به وجود آورندگان این اثر م‌وسیقی به نام ایزد منان من امروز طبق معمول به موسیقی گوش می کردم که به این آهنگ رسید. به خودم گفتم ما تا چه حد با مردم خودمان آشنا هستیم. کسانی که دم از آزادی و آزادگی می زنند آیا …