نوروزتان پیروز هر روزتان نوروز

به نام ایزد منان با عرض تبریک سال نو خدمت ملت فهمیده و هوشمند ایران نوروز امسال را مانند سال‌های دیگر جشن می گیریم البته با رعایت نکات ایمنی برای حفاظت از سلامت و ایمنی خانواده هایتان. درسته که من از نیم کره جنوبی و کیلومترها دورتر برای شما این پیام را می فرستم . …

نورورز در پیش است

با احترام خدمت مردم و مسئولین محترم پیشاپیش نوروز باستانی را خدمت ملت و دولت ایران تبریک می گویم. متاسفانه نوروز امسال را با شرایطی سخت و ناراحت کننده آغاز خواهیم کرد. البته در پستهای قبلی به این موضوع اشاره کردم که سعدی در قرنها پیش به درستی به یکپارچگی و دهکده جهانی اشاره کرده …

Iranian natural disaster

I believe in Humanity and hereby I would like to ask for public help to Iranian nation. Now a huge era of Iran is under water. The humanitarian support is highly appreciated. Let’s create a beautiful scene from a natural disaster and show Iranian they are not alone. The catastrophe is at the same time …

نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز

عاشق همه روزش نوروز بادا همه عالم عاشق بادا نوروز شد و همه عالم عاشق بادا نورورز پیروز و هر روزتان نو روز بادا