درسی از تاریخ

Ali Dehbonei, [Jan 7, 2021 at 9:00 PM] عالی قصرفیروزه ۲۰۰ سال از حمله اعراب به ایران می گذشت زبان پارسى رفته رفته از مدارس ومکاتبات دیوانی حذف و به جای آن زبان عربی اجباری و تعلیم داده می شد. خلفای عباسی در بغداد با اینکه خلافت خود را مدیون ایرانیان می دانستند با تکبر …

رویای کدام محمد؟ نقد و بررسی کتاب کلام محمد (ص)، رویای محمد

چرا قرآن این مقدس ترین کتاب مسلمین، با مفاهیم ابتدایی عقلانیت مدرن در تعارض است؟ آیاتی در قرآن هست که با بدیهیات علمی امروز بشر همخوانی ندارد. مثل … رویای کدام محمد؟ نقد و بررسی کتاب کلام محمد (ص)، رویای محمد مقاله بالا نمونه ای از مقالات در مورد موضوعات جنجالی است. همانگونه که قبلاً …

تقدیم به تمام دوستان گلی که مرا با دوستی خویش سر افراز نموده اند.

سپاس از دوستان گرامی گفت سهرابخانه دوست کجاستقلبم را نشان دادمهر جای که باشمآنجاستگفتم تا به ابدزنده ماندچو تاتوو یا نگاری زیباماندگارکه در اوستدوست را نیاز به حضور نیستچو تا ابد او حاضر و جاریستدر قلبیکه می تپد برای اوو جایش سبز استدر جایگهی کهسرخی اش را از اوستیادش گرامیستدر گوشه ایکه گرچه کوچک استولی …