برجام و داستان قدیمی تئوری توطئه

به نام خدامن در هفت سال پیش این مقاله را نوشتم . به عقیده من امروز هم این مقاله می تواند مورد استفاده قرار گیرد. لابد می پرسید که در آن زمان برجام چه نفعی برای مملکت داشت که ما بخواهیم وارد مذاکرات دیگری بشویم. اول از همه برای رفتن پیش قاضی طرفین دعوا باید …

چرا شایسته سالاری

من در مقاله قبلی به مقوله شایسته سالاری پرداختم. و اما چرا گزینه شایسته سالاری یکی از بهترین گزینه ها برای جامعه متعالی و رو به رشد است. وقتی که هرکس به تناسب منفعتی که به جامعه می رساند از جامعه منتفع شود این به عنوان بهترین انگیزه برای بهتر شدن و تعالی جامعه می …

با احترام به حق همزیستی

از لابلای صحبتهای من حتماً متوجه شده اید که من احترام خاصی برای امام و انقلاب داشته و دارم و خواهم داشت. ولی بد نیست که به حرفهای علیحضرت رضا پهلوی هم گوش بدهیم و قضاوت با شماست. من به صراحت عرض می کنم که انقلاب را ناشی از میل به تغییرات و تحولات اساسی …

تقدیم به تمام دوستان گلی که مرا با دوستی خویش سر افراز نموده اند.

سپاس از دوستان گرامی گفت سهرابخانه دوست کجاستقلبم را نشان دادمهر جای که باشمآنجاستگفتم تا به ابدزنده ماندچو تاتوو یا نگاری زیباماندگارکه در اوستدوست را نیاز به حضور نیستچو تا ابد او حاضر و جاریستدر قلبیکه می تپد برای اوو جایش سبز استدر جایگهی کهسرخی اش را از اوستیادش گرامیستدر گوشه ایکه گرچه کوچک استولی …

COVID19 و درس از آن برای درک وضعیت پناهجویان

در هر حادثه ای درسی نهفته است برای یادگیری و هر کسی بر اساس دیدگاهش به مسایل از زندگی یا رنج میبرد و یا درس می گیرد. جداسازی و فاصله اجتماعی به مانند وضعیتی است که پناهجویان سالیان متمادی و برخی به طور نامحدود از آن رنج می برند. این افراد به صورت فردی و …