بیایید آینده ای درخشان برای فرزندانمان و نسلهای آتی به وجود بیاوریم

به نام خدا، با احترام و درود، من مایلم که پست زیر را با شما شریک شوم تا ضمن تشکر از هموطنان استرالیایی که در ضمن سختترین شرایط پذیرای من و بسیاری از مهاجران و پناه جویان بوده اند. وضعیتی که اکنون در بسیاری از کشورها موجود است و کمکهای انسان دوستانه و محبتهای با …

Thanks to our responsible Australian Governments

Essential COVID19 Government support link As you may recognise I have already provided some information about COVID19. Now I would like to draw your attention to above link to get known with essential Australian Government/ ATO support for the businesses in this crisis. This is essential to realise that Government is by nation side to …