وحدت ملت در گرو برادری و بزرگواری بزرگان مملکت به دست امدنی است

به نام خداجناب آیت الله العظمی خامنه ایاینجانب هوتن دهبنهء استدعا دارم که با به خاطر آوردن خاطرات جنگ و خدمتی که خوزستان و وولکهای با معرفت آبادانی و سوسنگردی و بقیه خطه شهید پرور خوزستان به این مرز و بوم کرده اند از هر گونه خشونتی در برخورد با مردم گرسنه و تشنه جنوب …

بشنو سخن عشق از مدح بلبل عاشق زیبا پرست

امروز در حین گشت واگذار روزانه به مقاله ای بس دلنشین برخوردم که مایلم آن را با شما شریک شوم. مقاله در صنع و مدح بلبل حنجره طلایی ایران استاد شجریان می باشد. استاد شجریان سپاس از این داریم که در قلب ما جایی ماندنی بر جا گذاشتید و سر سفره دل ایرانیان چه خوش …

پارسی را پاس بداریم

به نام ایزد باریتعالی دوستان گرامی زبان پارسی زبان شعر و غزل و زیبایی است. من امروز پستی را خواندم که پشت مرا به لرزه انداخت و مایلم آن را با شما در میان بگزارم. فردی گلایه می کرد که به خاطر توهین به اعتقاداتش دیگر حاضر به تساهل وتعامل نیست و خودزنی کرده و …

ایران من پاینده مانی در هر کرانه ای

ایران سرزمین دلیران وطن آبا و اجدادی مرز شیران و مظهر پاکی و دلاوری گر دورم از تو امروز تو را می بینم از هر کرانه ای می بوسم خاکت را را با افتخار در هر ترانه ای تیر آرش نشسته است در زبان هر ترانه ای آنچه دارم از توست وانچه تو داری ز …

Iranian natural disaster

I believe in Humanity and hereby I would like to ask for public help to Iranian nation. Now a huge era of Iran is under water. The humanitarian support is highly appreciated. Let’s create a beautiful scene from a natural disaster and show Iranian they are not alone. The catastrophe is at the same time …

Iran (Persia) Belongs to All of Iranian (Persian)

In the Name of God I would like to draw your attention to history of our religion. Imam Ali and our great prophet are the first people who consider the rule of law and teaching of God in their life. They consider themselves equal with any people in the street.  Exactly they are people who …