پی گیری خواسته مشروع مردم

عدل و احسان دینی را با عمل به مردم ثابت نماییم
عدل علی و احسان دینی را با عمل به مردم ثابت نماییم

برای محترم بودن باید احترام گزاشت

به نام خدا،

با احترام و‌درود خدمت ملت شریف ایران،

به تازگی نامه ای که در سال ۱۳۷۸ از خانم فرناز قاضی زاده به چاپ رسیده است که باعث تخریب شخصی ایشان شده است. با احترام خدمت هموطنان وای عزیزان وقتی که مان از تفتیش عقاید و انگیزاسیون حرف می زنم دقیقاً در مورد همین رفتار و حرکت ضد انسانی حرف می زنم. شما و من به خوبی می دانیم که برای رسیدن به آزادی و دموکراسی باید بر اساس اصول آن بازی نماییم.

مایلم مثالی از انگیزاسیون و تفتیش عقاید برای شما بزنم. همه ما اعترافات اجباری و جلوی تلویزیون را به خاطر می آوریم. این بزرگ‌ترین توهین به شرف انسانی ‌و شعور جامعه ایرانی است که حتی اگر این اعترافات درست باشد رسانه ای و جمعی شود. مثل اعدام در میان مردم و مجازات کردن در میان مردم. پس حریم شخصی و حقوق انسانی یک متهم چه می شود؟

اگر شما مایلید که همان اشتباهات را تکرار کنید و حتی این شیوه های ضد انسانی را در مورد دشمنان خود به کار گیرید بدانید که شما بدتر از کسانی هستید که این شیوه ها را در مورد شما اجرا کرده اند . چرا؟ چون شما با گوشت و پوست خود به ناحق بودن و اشتباه بودن این روش آگاهید و آن را برای خود نمی خواهید ولی برای دشمنان خود آن را عمل ثواب و انسانی می دانید. قدیمیها می گویند مرگ خوب است ولی برای همسایه.

افرادی که ادعای دفاع از آزادی و حقوق بشر می زنند باید به این سوال ساده جواب بدهند. قسم حضرت عباستان را باور نماییم یا دم خروستان. شما ها که الان قدرت ندارید و این شیوه های ضد انسانی را انتخاب کرده اید وقتی که به قدرت برسید چه ها می کنید. مشت نمونه خروار است و از کوزه همان تراود که در اوست.

با احترام و درود،

هوتن دهبنهء

With appreciation to our governments around the world

I have already written about the success of European Union and exemplified it as a lesson in history that human can, must and shall prevent the historical mistakes.

Hereby I would like to appreciate directly Mr Mark McGowan for his leadership in the pandemic period. It’s true that nobody is perfect and there were mistakes in his leadership although we shall consider the significance and the size of the dilemma and his good faith then judge Mr McGowan. I believe all of us owed him for a strong and pragmatic leadership he showed in one of worst international threat after Second World War.

I have already written an article about the role of government in the pandemic and as an Iranian I would like to appreciate the Islamic Republic of Iran Government for the role they played in keeping social and community peace and harmony helping Iran to pass throughout one of the worst conditions due to pandemic and economic sanctions in my national history.

This pandemic should and would teach us that together we will pass throughout any hardship. We shall learn to be united doesn’t mean to loose our identity. It mean that we recognise our differences and signifying our similarities because we would like to live and work together to be able to overcome any possible handles.

May God bless world with love, peace and harmony.

Hootan Dehbonei

محسنات و ریش قابل احترام است تاوقتی که به وسیله آن امرار معاش نشود

به نام خدا،

با احترام ودرود،

من درپستی اشاره به امرار معاش از طریق محسنات و الفاظ زشتی که نسبت به افرادی که بنا بر مصلحت از محسنات استفاده می نمایند اشاره نموده ام. مایلم در اینجا شما را به پستهای قبلی ام در مورد مسئله تعهد و تخصص و مورد مقبولیت قرار گرفتن در دستگاههای دولتی در جمهوری اسلامی ایران بپردازم.

استفاده از الفاظ رکیک جایز نیست ولی تن فروشان و دین فروشان و افرادی که به انحا مختلف با فروش خود به انتخاب میان پول، قدرت و زندگی باعزت تن می دهند باید بدانند که تفاوتی بین آنان موجود نیست.

با احترام به مومنان و باورمندان مایلم اینجا به جد تاکید نمایم که احترام به عقاید و باورهای تمامی عزیزان را سرلوحه خود قرار داده ام ولی با تمام احترام باید فرق گذاشت بین افرادی که اعتقاد و باور قلبی دارند و افرادی که سر خود را زیر شن می پوشانند و در خلوت آن کار دگر می کنند. به قول قدیمیها قسم حضرت عباسشان را باید باور کرد و یا دم خروسشان.

با احترام و درود،

هوتن دهبنهء

پیشرفت بشری در گرو همکاری و ابقای حقوق انسانی قابل تحقق است

امروز با یکی از عزیزان در مورد قضیه تکرار تاریخ و عدم توانایی بشر از تکرار اشتباهات بزرگ تاریخی صحبت می کردم که باعث ایجاد این مقاله شد. بسیاری از دوستان گرامی به علت مسایل و سختیهای زندگی به نوعی ناامیدی از هم نوعان خود گرفتار شده اند . این ناامیدی منجر به سیاه دیدن آینده بشر و عدم توانایی او از درس گرفتن از تاریخ و گذشته و تکرار اشتباهات بزرگ توسط ما می شود.

در صورتی که پیشرفتهای بشری در همه زمینه ها و به خصوص در زمینه دانش اجتماعی و سیاسی امری غیرقابل انکار می باشد. یکی از بزرگ‌ترین دست آوردهای بشری ایجاد اتحادیه اروپا می باشد. در طول تاریخ به علت تمرکز جمعیت و کمبود امکانت رقابت شدیدی در این منطقه وجود داشت که به جنگ‌های وحشتناک و خونریزی‌های فراوان منتهی شد که در قرون معاصر دو جنگ جهانی را نی توان به عنوان یک نمونه از این رقابت‌ها وتصویه حساب‌های فردی و گروهی دانست.

اما آنچه باعث‌ افتخار و‌مایه مباهات برای جامعه بشری است ایجاد اتحادیه اروپا و ایجاد وحدت بین ملل اروپایی است. از این امر به این سخنان نغز از سعدی می توان پی برد.

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز بک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

توکه از محنت دیکران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی

با اتحاد و همکاری می توان رقابت‌ها و تنگ نظری ها را کنار گذاشت و به مسایل فردی به عنوان مصایب اجتماعی و بالعکس برخورد کرد. انسان موجودی اجتماعی است که می تواند با در نظر گرفتن جامعه به پیشرفتهای فردی و کروهی دست یابد. اروپایی‌ها به ما یاد دادند که علیرغم همه اختلافات ‌و رقابت‌ها بر سر منافع و محدودیت منابع می توان برای رسیدن به یک رفاه جمعی از منافع زودگذر و‌کوتاه مدت دست کشید و به یک صلح و ثبات و امنیت دست یافت که لازمه پیشرفت و شکوفایی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است.

برای رسیدن به این بلوغ فکری و این همکاری آنها تجربه دو جنگ جهانی و خونریزی‌های منطقه ای فراوانی را پشت سر گذاشتند ولی سرانجام دوباره به کناریکدیگر و اتحاد بازگشتند. بنابراین کاری را که آنها انجام دادند می توان به جامعه بشری تعمیم داد و برای ادامه حیات و ابقای زندگی بشری انسان‌ها می توانند که خصومت‌ها و درگیری‌های ریشه ای را فراموش و به نوعی اتحاد و همگرایی برسد که امکان تجربه حکومت عقل جمعی و یک دموکراسی واقعی را امکان پذیر نمایند.

فلذا درست است که ره طولانی اتحاد بسیار مخاطره آمیز و طولانی است ولی نتیجه و ثمره ای گوارا دارد و با تجربیات کنونی بشری تنها راه ادامه حیات بشر می باشد.

بیایید آینده ای درخشان برای فرزندانمان و نسلهای آتی به وجود بیاوریم

به نام خدا،

با احترام و درود،

من مایلم که پست زیر را با شما شریک شوم تا ضمن تشکر از هموطنان استرالیایی که در ضمن سختترین شرایط پذیرای من و بسیاری از مهاجران و پناه جویان بوده اند. وضعیتی که اکنون در بسیاری از کشورها موجود است و کمکهای انسان دوستانه و محبتهای با ارزش به هم نوع که در جای خود مثل زدنی است. مشکل جا به جایی و نقل مکان انسان‌ها به صورت به ظاهر اختیاری مثل مهاجرین و یا قهری به صورت پناه جویی موضوعی است که مدتها به انحا مختلف سر خط خبر ها است. با توجه به کنفرانس اخیر در مورد مسایل اقلیمی مایلم که پیشنهادی در مورد کنفرانس بحران انسانی که دنیا را مورد خطر قرار داده است نمایم. این موضوع باید مورد بحث بین المللی قرار بگیرد که راههایی برای جلوگیری از جا به جایی عظیم توده های بشری اندیشیده شود.

مسایلی مانند امنیت غذایی، اقتصادی و سیاسی عواملی بسیار پیچیده و در هم تنیده اند که اگر به آنها توجهی نشود تمام تلاش‌های مربوط به مسایل و دست آورده‌ های مبارزه با خطرات اقلیمی از بین می رود.

علل اصلی مهاجرت و پناهجویی را می توان به مسایل سیاسی و اقتصادی مربوط دانست. اگر ما نتوانیم مشکل عدم ثبات سیاسی و اجتماعی را در کشورهای فقیر از بین نبریم دیر یا زود قربانی عدم ثبات آنان خواهیم شد. و در شرایطی که کل دنیا به هرج و‌ مرج برسد این کشتی عظیم بشری با خطر غذق شدن روبرو خواهد شد.

بنا بر این بیایید که با پشت سر گذاشتن اختلافات هرچند عمیق و بنیادی به فکر حل مسیله فقر و عدم ثبات سیاسی کشورهای در حال توسعه باشیم.

با تمرین کردن حقوق بشر به راستی می توان برای رسیدن به ساحل نجات و آرامش با همکاری هم مشکلات را یک به یک حل کرده و در دنیایی بهتر آینده‌ای درخشان را برای فرزندانمان و نسلهای بعدی رقم بزنیم.

با احترام و درود،

هوتن

با تشکر از ملت فهیم ایران

دوستان عزیز و هموطنان گرامی

حدوداً یکسال پیش من این پست را تقدیم به هموطنان گرامیم کردم. بد نیست که با یاد آوری دلیر زنان و مردان خط اول مبارزه با کرونا و کادر پزشکی که باعث افتخار هر ملتی هستند و مرز و خطوط اختراعی دست بشر را شکسته و تاریخ ساز شدند یک دست مریزاد جمعی به آنان بگوییم و خادمانن اجتماعی را که با ایثار و از جان گذشتگی باعث امنیت و اقتدار ملی و انسانی شدند را در زمان بودنشان قدر نهیم.

با عث‌افتخار من است که اکنون که خطر رو به کمرنگ شدن است نقش این خادمان را پر رنگتر از همیشه کرده و به یاد شهدای کرونا آمرزش جمعی و فردی برای این خادمان واقعی بشریت تمنا نمایم.